L’Agència per a la Competitivitat de l’empresa – ACCIÓ, de la Generalitat de Catalunya, publicava a principis d’any l’informe tecnològic “Els drons a Catalunya”, certificant l’existència de 67 empreses operadores catalanes. D’aquestes, el 44% serien del camp audiovisual. És a dir, que només 29 empreses en tota Catalunya es dediquen professionalment a la fotografia amb drons.

Que en aquest informe hi figuri Paisatges Verticals® com part del reduït “ecosistema” català d’empreses de drons és una garantia evident per als nostres clients, que ve a sumar-se al fet d’estar registrats a la Junta Arbitral de Consum de la Generalitat de Catalunya.