Tarifes

Cada encàrrec té les seves particularitats i per això treballem sempre amb un pressupost previ que informi del cost final del treball i eviti qualsevol malentès. Però disposem d’unes tarifes mínimes i estàndard que li permetran fer-se una idea de quina podria ser la seva inversió. No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per a valorar amb més exactitud tots els detalls del seu projecte en particular.

Per a fer el càlcul general d’un projecte cal sumar els següents 4 conceptes:

 • temps d’execució
 • material lliurat (fotografies, vídeo, mapes, etc.)
 • gestions administratives
 • despeses de desplaçament

Tots els preus són sense IVA.

Tarifes actualitzades a 20 de maig de 2021

1. Temps d’execució

  • 2 primeres hores: 96€  Ara 85€ (servei mínim)
  • 3a hora i següents: 48€/hora  Ara 45€/hora
  • Jornada completa: 350€
  • 2n dia i següents: 320€/dia

2. Material lliurat

Fotografia aèria

Durant el vol s’efectuen diverses fotografies des de diferents alçades, angles i distàncies. Posteriorment se seleccionen les millors imatges, que es retoquen manualment, una a una, i només es facturen les imatges que finalment es lliuren al client. Per cada fotografia editada i lliurada:

  • 3 primeres fotografies: 30€/foto  Ara 25€/foto (servei mínim: 3 fotografies)
  • A partir de la 4a fotografia: 15€/foto  Ara 10€/foto
  • A partir de la 15a fotografia: 10€/foto  Ara 7€/foto
  • A partir de la 100a fotografia: 7€/foto  Ara 4€/foto

Per a imatges de tipus tècnic, en les que la qualitat fotogràfica no sigui factor determinant (inspeccions, amidaments, monitorització, etc.) s’apliquen descomptes de fins al 50%.

Les imatges són de 24 Mpx (megapíxels) abans d’enquadrar i solen lliurar-se ja editades a 14 Mpx tret que ens les demanin en una altra mida. En determinats casos fem servir drons de petita envergadura i menor qualitat fotogràfica.

Video aeri

  • Primers 2 minuts (durada del video final, ja editat): 350€
  • Per cada minut suplementari: 90€
  • Seqüències de vídeo en brut, sense edició ni muntatge, en qualitat 2K, entregades en pendrive o similar: 90€ (por sessió de treball de fins a 2 hores)
  • S’inclouen 2 revisions. Per cada revisió adicional: suplement del 15%
  • Inclou la inserció de logotips, peus de pàgina, crèdits i banda sonora bàsica.
  • Segones versions en idiomes adicionals: suplement del 25%

Fotogametria i ortofotografia

A Paisatges Verticals no som ni pretenem ser topògrafs. Per aquest motiu no treballem mai de forma autònoma, sino exclussivament com a equip de suport a empreses de topografía. En altre paraules, només treballem amb un/a topògraf al costat que prepari i dirigeixi la sessió de treball .

  • Per cada finca tractada : 170€ (servei mínim, amb una superfície màxima 40-50ha.)
   Inclou: ortofoto amb una resolució de 1’5cm/píxel, corves de nivell, núvol de punts, model digital de superfície i de terreny (DSM i DTM).
  • Per cada 50ha. suplementàries: 40€
  • Amb un increment de 170€ també inclou: mapa CAD, mesuraments de longitud, àrea i volum, mapa de pendent, etc.

Altres treballs, com videos més llargs i complexos, panoràmiques aèries de 360º, timelapses aeris, etc. : pressupost segons cada cas particular.

3. Gestions administratives

  • Coordinació amb aeròdroms i heliports propers: 50€
  • Sol·licitud de permís de vol en Àrea de Vol Controlat (CTR) d’un aeroport proper: 300€
  • Sol·licitud de permís de vol en árees urbanes: 300€
  • Sol·licitud de permís d’ocupación de la via pública (en treballs sense vol de dron): 30€
  • Coordinació amb gestors de Parc Natural: 40€
  • Sol·licitud de permís de vol al Estado Mayor del Aire en árees restringides al vol fotogràfic (redacció de memòria, confecció de plànols i altres requeriments): 400€

4. Despeses de desplaçament

  • Sense cost per a desplaçaments a 20km. al voltant de Girona.
  • Quilometratge, temps de viatge i peatges (anada i tornada): segons treball
  • Despeses de tren/avió, despeses d’enviament de l’equip fotogràfic: segons treball
  • Allotjament i dietes en treballs de més d’1 jornada: segons treball

Ofertes especials

Fotografia immobiliària

  • Paquet de 5-10 fotografies d’exteriors i entorns de la finca, incloent 1 hora de treball: 100€
   (és a dir: aquest preu ho inclou tot excepte el desplaçament)

La reduïda mida del dron ens permetrà accedir sense perill a porxos, galeries, jardins, etc. o apropar-nos molt a petits detalls de l’edificació.

S’utilitza en aquest cas un dron de menors prestacions. Les imatges son de només 5Mpx. (però més que suficient per a entorn web i per a petites impressions) i l’alçada màxima és de només 50 metres. En cas de desitjar fotografies de millor qualitat cal acollir-se a la tarifa estàndard.

Treballs per a altres fotògrafs

En cas de ser contractats exclusivament com a operadors de càmera per altres fotògrafs o productores de cinema, situacions en què normalment se’ns demana el material en brut, sense editar, les tarifes seguiran sent les esmentades, excloent en aquest cas l’import de fotografies/vídeos lliurats. És a dir, es cobrarà només el temps de realització, gestions administratives i despeses de desplaçament. No obstant això, ja que en cap cas lliurarem el material en acabar l’esdeveniment, sinó que el revisarem i filtrarem abans de lliurar, s’haurà d’afegir el cost d’un suport d’enregistrament (disc dur, pendrives, targetes SD o similars) i el cost del seu enviament.

Per a altres fotògrafs podem aportar també, sota règim de lloguer: càmera, Macbook, estabilitzador de mà per a càmera Micro 4/3, flaixos de mà, focus de llum contínua de 750W, peus d’estudi, fons d’estudi, fons chroma, softboxes, etc.

Banc d’imatges

Per a les fotografies ja existents en el nostre banc d’imatges s’apliquen simplement les següents tarifes, sense més despeses (excepte IVA):

  • 3 primeres fotografies: 40€/foto
  • A partir de la 4a fotografia: 30€/foto
  • A partir de la 15a fotografia: 20€/foto
  • A partir de la 50a fotografia: 15€/foto

Condicions bàsiques de venda:

  • 50% del total a pagar en la formalització de l’encàrrec. Lliurament de previsualitzacions sense cap cost. Abans del lliurament del treball definitiu s’ingressarà el 50% restant
  • Les imatges del banc d’imatges es paguen on-line des de la plataforma de Creative Market, tret que arribem a acords suplementaris.
  • En cas d’anul·lació de l’encàrrec es facturarà la part del treball que s’hagi realitzat.
  • No es lliuren les imatges o vídeos en format RAW (excepte quan treballem per a altres fotògrafs). Sempre es lliuren en format ja editat.
  • Formes de pagament: targeta, Paypal, Payonner, transferència bancària.
  • Assegurança de responsabilitat civil inclosa.
  • Sol·licitud de permisos de vol inclosos (llevat dels casos més complexos en que es requereixin desplaçaments o altres despeses inesperades).
  • Els preus d’aquesta pàgina no inclouen l’IVA.