Tarifes

Cada encàrrec té les seves particularitats i per això treballem sempre amb un pressupost previ que informi del cost final del treball i eviti qualsevol malentès. Però disposem d’unes tarifes mínimes i estàndard que li permetran fer-se una idea de quina podria ser la seva inversió. No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per a valorar amb més exactitud tots els detalls del seu projecte en particular.

Per a fer el càlcul general d’un projecte cal sumar els següents 4 conceptes:

 • temps d’execució
 • material lliurat (fotografies, vídeo, mapes, etc.)
 • gestions administratives
 • despeses de desplaçament

Tots els preus són sense IVA.

Tarifes actualitzades a 20 d’Octubre de 2023

1. Temps d’execució

  • 2 primeres hores: 90€ (servei mínim)
  • 3a hora i següents: 47€/hora
  • Jornada completa: 350€
  • 2n dia i següents: 320€/dia

2. Material lliurat

Fotografia aèria

Durant el vol s’efectuen diverses fotografies des de diferents alçades, angles i distàncies. Posteriorment se seleccionen les millors imatges, que es retoquen manualment, una a una, i només es facturen les imatges que finalment es lliuren al client. Per cada fotografia editada i lliurada:

  • 3 primeres fotografies: 30€/foto (servei mínim: 3 fotografies)
  • A partir de la 4a fotografia: 25€/foto
  • A partir de la 15a fotografia: 20€/foto
  • A partir de la 100a fotografia: 15€/foto
  • Imatges tècniques en les que la qualitat fotogràfica no és factor determinant (inspeccions, amidaments, monitorització, etc.): 3€/foto

Les imatges tenen entre 12 i 48 Mpx (megapíxels) abans d’enquadrar, segons el tipus de dron i de càmera que hàgim utilitzat.

Video aeri

  • Primers 2 minuts (durada del video final, ja editat): 350€
  • Per cada minut suplementari: 90€
  • Seqüències de vídeo en brut, sense edició ni muntatge, en qualitat 2K, entregades en pendrive o similar: 90€ (por sessió de treball de fins a 2 hores)
  • S’inclouen 2 revisions. Per cada revisió adicional: suplement del 15%
  • Inclou la inserció de logotips, peus de pàgina, crèdits i banda sonora bàsica.
  • Segones versions en idiomes adicionals: suplement del 25%
 •  

Altres treballs, com videos més llargs i complexos, panoràmiques aèries de 360º, timelapses aeris, etc. : pressupost segons cada cas particular.

3. Gestions administratives

  • Sol·licitud d’autorització als Mossos per a vol en área urbana: 50€
  • Coordinació amb aeròdroms i heliports propers: 20€ per cada aeròdrom o heliport
  • Sol·licitud de permís de vol dins l’Àrea de Vol Controlat d’un aeroport proper: 250€
  • Sol·licitud de permís de vol en un Parc Natural: 90€
  • Sol·licitud de permís de vol al Estado Mayor del Aire en árees restringides al vol fotogràfic (redacció de memòria, confecció de plànols i altres requeriments): 250€

4. Despeses de desplaçament

  • Sense cost per a desplaçaments a 30-40km. al voltant de la nostra seu.
  • Quilometratge, temps de viatge i peatges (anada i tornada): segons treball
  • Despeses de tren/avió, despeses d’enviament de l’equip fotogràfic: segons treball
  • Allotjament i dietes en treballs de més d’1 jornada: segons treball

Ofertes especials

Fotografia immobiliària

  • Paquet de 5 fotografies d’exteriors i entorns de la finca, incloent 2 hores de treball-desplaçaments: 120€
   És a dir: aquest preu ho inclou tot excepte la sol·licitud d’autoritzacions. Demani’ns més informació per a saber les condicions exactes.

Treballs per a altres fotògrafs

En cas de ser contractats exclusivament com a operadors de càmera per altres fotògrafs o productores de cinema, situacions en què normalment se’ns demana el material en brut, sense editar, les tarifes seguiran sent les esmentades, excloent en aquest cas l’import de fotografies/vídeos lliurats. És a dir, es cobrarà només el temps de realització, gestions administratives i despeses de desplaçament. No obstant això, ja que en cap cas lliurarem el material en acabar l’esdeveniment, sinó que el revisarem i filtrarem abans de lliurar, s’haurà d’afegir el cost d’un suport d’enregistrament (disc dur, pendrives, targetes SD o similars) i el cost del seu enviament.

Per a altres fotògrafs podem aportar també, sota règim de lloguer: càmera, Macbook, estabilitzador de mà per a càmera Micro 4/3, flaixos de mà, focus de llum contínua de 750W, peus d’estudi, fons d’estudi, fons chroma, softboxes, etc.

Banc d’imatges

Per a les fotografies ja existents en el nostre banc d’imatges s’apliquen simplement les següents tarifes, sense més despeses (excepte IVA):

  • Fins a 3 fotografies: 60€/foto
  • A partir de la 4a fotografia: 45€/foto
  • A partir de la 15a fotografia: 30€/foto
  • A partir de la 50a fotografia: 20€/foto

Condicions bàsiques de venda:

  • 50% del total a pagar en la formalització de l’encàrrec. Lliurament de previsualitzacions sense cap cost. Abans del lliurament del treball definitiu s’ingressarà el 50% restant
  • Les imatges del banc d’imatges es paguen on-line des de la plataforma de Creative Market, tret que arribem a acords suplementaris.
  • En cas d’anul·lació de l’encàrrec es facturarà la part del treball que s’hagi realitzat.
  • No es lliuren les imatges o vídeos en format RAW (excepte quan treballem per a altres fotògrafs). Sempre es lliuren en format ja editat.
  • Formes de pagament: targeta, Paypal, Payonner, transferència bancària.
  • Assegurança de responsabilitat civil inclosa.
  • Sol·licitud de permisos de vol inclosos (llevat dels casos més complexos en que es requereixin desplaçaments o altres despeses inesperades).
  • Els preus d’aquesta pàgina no inclouen l’IVA.