Sol·licitud de pressupost

  Empresa-organisme*

  Nom comercial i denominació fiscal/oficial

  NIF / VAT Number*

  Número intracomunitari en cas d'empresa de la resta de la UE

  Adreça completa*

  Pàgina web

  Nom i cognom del responsable*

  Càrrec/Responsabilitat/Àrea*

  Correu electrònic*

  Si us plau, e-mail d'empresa, no particular.

  Telèfons*

  Si us plau, descrigui el seu projecte amb el major detall possible*:

  Ubicació exacta on s'hauria de realitzar el treball*

  Adreça postal, coordenades, link de GoogleMaps, etc. Aquesta és una dada imprescindible per a determinar la futura gestió d'autoritzacions, la revisió de possibles prohibicions, etc. i sense la qual no podrem preparar-li el pressupost. Paisatges Verticals li garanteix una estricta confidencialitat d'aquesta i de les altres dades, encara que l'encàrrec no arribi a confirmar-se.

  En cas necessari: data i hora per a la realització del treball (i durada aproximada, si es tracta d'un esdeveniment)

  En cas necessari: data màxima de lliurament del treball acabat

  Format del treball*

  Marqui tantes opcions com consideri necessàries

  Fotografia fixaVídeoVídeo sense editar (per a altres empreses audiovisuals)FotogrametriaObservació-vigilànciaPràctiques de volAltres

  Destí del treball*

  Per a preveure amb antelació els requeriments tècnics de les imatges

  Publicació impresa (catàleg, revista, llibre, etc.)Impressió digital de curta durada (roll-up, banderola, cartell, etc.)Impressió de gran formatInforme o presentació de tipus tècnicEntorn web i xarxes socialsTelevisióUs personalAltres