Imatge aèria per a indústria, enginyeria i construcció

Reportatges amb dron per a projectes d’enginyeria, obra civil, arquitectura i construcció, gestió cadastral, etc. Bé siguin imatges per a promoció comercial de projectes acabats, o bé imatges de tipus tècnic per al seguiment i monitoratge d’obres a vista d’ocell, inspecció visual, documentació gràfica per a memòries tècniques, etc.

Podem servir de suport a empreses de cartografia o de topografia generant núvols de punts i mesuraments des de l’aire per a calcular volums o per preparar mapejats 3D i altres aixecaments tridimensionals. Així mateix, podem identificar fuites de calor o zones d’humitat en instal·lacions de difícil accés mitjançant la instal·lació de càmeres multiespectrals.

Paisatges Verticals® és una empresa habilitada per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria per a la realització d’imatges aèries per a aixecaments topogràfics i fotogrametria.

Visiti també l’apartat de serveis per a veure altres tipus d’imatges i la resta dels nostres serveis. I a la galeria de treballs recents podrà veure els treballs més significatius que anem portant a terme.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres per a sol·licitar més informació o un pressupost sense compromís. O bé pot visitar la pàgina de tarifes per a conèixer aproximadament el cost del seu projecte sense necessitat de contactar-nos.