A Girona, una única empresa està autoritzada a realitzar fotografies aèries en entorn urbà o aprop d’aeroports: Paisatges Verticals®


Si necessita contractar els serveis d’una empresa de fotografia o vídeo amb drons a prop d’un aeroport, en àrees urbanes o habitades, o durant les hores nocturnes, és necessari acudir a professionals especialment autoritzats. No n’hi ha prou amb que siguin empreses “habilitades per AESA”, sino que, a més, han d’estar autoritzades per a cadascuna d’aquestes operacions especials. En cas d’acudir a professionals no autoritzats o a “el meu amic que té un dron”, no només ells podrien ser greument multats, sinó fins i tot vostè, com a promotor d’un treball que es consideraria il·legal. No se la jugui. Recordi que l’espai aeri és un entorn molt sensible per a la seguretat.

L’Agència Estatal de Seguretat Aèria, AESA, ho explica molt bé en aquest díptic.

Lamentablement, no existeix una eina on-line i àgil per a comprovar-ho, ni una estadística oficial sobre la situació de les empreses operadores espanyoles, més enllà de dos documents que AESA actualitza de tant en tant, pel que resulta difícil comprovar si l’empresa en la que vostè està pensant pot o no realitzar el treball.

 • Les empreses habilitades per a treballs generals es troben en aquest document PDF
 • Les empreses autoritzades per a les operacions especialitzades que explicarem més endavant es troben en aquest document PDF

Ambdues són les versions publicades el 6 de novembre de 2020 i amb les que hem realitzat aquest article. Pot consultar els registres de la nostra empresa en la pàgina 806 del primer PDF i en la pàgina 45 del segon (com a “Ricard Vaqué Táboas – Paisatges Verticals”). I pot descarregar les versions més recents d’aquests documents en aquesta pàgina d’AESA.

Es tracta de llistats molt llargs i amb poques dades. No hi ha els enllaços a les webs o els correus electrònics de les empreses. Només s’indica la seva ciutat i el tipus de treball que realitzen. Res més. Ni tan sols es lliuren en un simple full de càlcul per a poder treballar aquests poques dades, sinó que es tracta de documents amb dotzenes de pàgines de text. Difícil de digerir.

Tot i així, una mica per necessitat i una mica per curiositat, hem dedicat unes hores uns quants dies a esprémer les dades d’aquests dos documents. Un munt de papers, retolador de coloraines i tisores en mà, com en els nostres millors temps, hem obtingut algunes conclusions interessants.


Segons les dades d’AESA més recents de què disposem (6 de novembre de 2020), les empreses operadores existents són:

 • Habilitades en tot l’Estat Espanyol: 5185
 • D’aquestes, 5114 es van registrar per a realitzar fotografia i vídeo aeris (tècnicament, “Fotografia, filmacions i aixecaments aeris”), que és el sector que analitzem en aquest article.
 • Les 71 restants es dediquen a enginyeria, topografia, fumigació, publicitat aèria, seguretat, formació o assessoria.
 • D’entre les 5185 espanyoles, 752 són empreses amb seu a Catalunya:
  • 496 a Barcelona
  • 117 a Girona
  • 88 a Tarragona
  • 51 a Lleida

Però entre aquestes empreses amb autorització per a realitzar treballs generals amb dron, només una petita part tenen autorització per a fer operacions especials. Això és:

 • vol en CTR, Espai Aeri Controlat (radi de 25km. al voltant dels aeroports de Girona o Reus, per exemple, o fins i tot de 45km. en el cas de l’aeroport de Barcelona).
 • vol en entorn urbà (tècnicament, “sobre aglomeracions d’edificis en ciutats, pobles o llocs habitats o reunions de persones a l’aire lliure”).
 • vol nocturn.
 • altres (vol experimental, vol més enllà de l’abast visual, drons de més de 25kg, etc.)

Per a poder realitzar treballs professionals o remunerats hem de comptar amb una autorització suplementària per a cada un d’aquests escenaris. Es tracta d’un procés lent, de fins a 1 any o fins i tot més, i en el qual hem de superar una sèrie de passos bastant complexos. Per aquest motiu són molt poques les empreses que sol·liciten i obtenen la autoritzacions (veure el registre de “empreses autoritzades per a les operacions especialitzades” esmentat a el principi).

Existeix encara un altre grup d’escenaris, com el vol en zones militars, proximitat a centrals nuclears, reserves naturals, etc. que requeririen de permisos específics. Recordi que és imprescindible comptar amb ells, especialment aquests casos. No només l’empresa operadora ha de complir els requisits, sinó també qui realitza a encàrrec i promou el treball ha d’exigir que es compleixin.

Després d’analitzar les dades que ofereix AESA, vam concloure que, entre les 5185 empreses habilitades, s’han concedit les següents autoritzacions especials:

NOTA: algunes empreses opten per sol·licitar autorització per a un únic escenari (entorn urbà, per exemple), o bé dos escenaris conjunts (+ Espai Aeri Controlat), o fins i tot tres (+ vol nocturn). I algunes ho van dur a terme en una única sol·licitud, mentre que altres ho van fer en diferents fases. Per aquest motiu no es pot comparar amb coherència el número d’empreses autoritzades i el número d’autoritzacions concedides.

En tot l’Estat Espanyol, un total de 116 empreses operadores han rebut autoritzacions especials:

 • 105 d’elles per a poder volar en CTR, Espai Aeri Controlat.
 • 63 d’elles per a poder volar en entorn urbà.
 • 32 d’elles per a poder realitzar vols nocturn.
 • 7 d’elles per a altres escenaris (vols experimentals, drons de més de 25kg. i vols més enllà de l’abast de la vista, BVLOS).

A Catalunya, un total de 19 empreses operadores han rebut autoritzacions especials:

 • 16 d’elles per a poder volar en Espai Aeri Controlat (10 a Barcelona, 3 a Tarragona, 2 a Lleida, 1 a Girona).
 • 11 d’elles per a poder volar en entorn urbà (5 a Barcelona, 3 a Tarragona, 2 a Lleida, 1 a Girona).
 • 5 d’elles per a poder realitzar vols nocturn (4 a Barcelona, 1 a Tarragona).
 • No n’hi ha cap amb autorització per a poder volar en altres escenaris.

Però no totes aquestes empreses estan en el sector audiovisual, i l’objecte final d’aquest article era conèixer millor la nostra competència.
De les 19 empreses operadores catalanes que disposen d’autoritzacions per a operacions especials :

 • 12 declaren dedicar-se a la fotografia aèria (9 a Barcelona, 2 a Tarragona, 1 a Girona: Paisatges Verticals®).
  (Però, d’aquestes dotze, 2 semblen inactives o desaparegudes, sense cap mena d’informació a la xarxa).
 • declaren dedicar-se a altres àmbits professionals: topografia, publicitat aèria, enginyeria, formació, assessoria o seguretat.

El proper 1 de gener de 2021 entra en vigor la nova normativa europea, que comportarà canvis molt importants per als escenaris que hem descrit. Algunes normes sembla que seran més laxes (vol sobre persones i vol en espai urbà amb determinat tipus de drons), però seguiran existint les limitacions per volar en Espai Aeri Controlat. D’altra banda, el reglament espanyol seguirà vigent durant tot 2021 paral·lelament a el reglament de la UE. Ho analitzarem en un futur article.

Per acabar, ens remetem al primer paràgraf: si necessita contractar una empresa de drons, demani que li deixin veure les seves autoritzacions. No només no els molestarà, sinó que estaran molt orgullosos de poder mostrar-li el que tant els ha costat d’aconseguir.