Paisatges Verticals s’ha adherit a la Junta Arbitral de Consum, rebent l’acreditació amb número 7730. Oferim així una garantia afegida als nostres habituals serveis, mitjançant la qual garantim la resolució ràpida, eficaç i gratuïta de qualsevol conflicte. El procediment es realitza de forma extrajudicial i imparcial mitjançant l’arbitri de pèrits del Departament d’Empresa de la Generalitat de Catalunya.