Tres dies de col·laboració amb la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona i INSETUR, estudiant des de l’aire els fluxos de persones que visiten els diferents racons de les ruïnes de la ciutat grega d’Empúries (Alt Empordà).