Cal saber2018-11-13T17:27:16+00:00

Cal saber…

Segons l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, abans de contractar els serveis d’una empresa de drones, vostè hauria de comprovar:

  • que es tracta d’una empresa habilitada. Això implica que també ha d’estar censada a la Agencia Tributaria i a la Seguridad Social, així com disposar d’una assegurança de responsabilitat civil específica per a aquest sector.
  • que treballa amb un pilot amb llicència. La seva obtenció implica la superació de proves teòriques i pràctiques en una acadèmia acreditada (ATO), així com la superació de proves mèdiques acreditades per un metge aeronàutic.

Com pot comprovar a la nostra pàgina L’empresa, Paisatges Verticals està habilitada com a empresa operadora d’RPA (“drons”) i, de forma implícita (en cas contrari no s’hauria pogut habilitar), disposa d’assegurança de responsabilitat civil, està registrada a l’Agencia Tributaria i a la Seguridad Social i treballa amb un pilot amb llicència oficial.

  • que es compleixen les normes de vol. Entre d’altres:
   • no operar dins l’àrea de vol controlat (CTR) dels aeroports i aeròdroms (radi de 25km. en el cas de Barcelona).
   • no sobrevolar parcs naturals o altres zones protegides
   • no superar els 120m. d’alçada ni els 500m. de distància, així com mantenir el dron en la visual del pilot
   • no sobrevolar aglomeracions de persones
   • no volar de nit
   • no volar amb condicions climatològiques adverses
antes de contratar debería saber...

Flyer d’AESA sobre la contractació de serveis de dron


En aquest mapa d’Icarus RPA pot consultar les zones de Catalunya, el nostre àmbit habitual de treball, on està prohibit volar o fer fotografies aèries. Pot comprovar com, en les àrees metropolitanes de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, no es permet cap tipus de vol amb drons per estar dins el CTR dels seus aeroports. En aquests casos en què no podem volar drones, podem utilitzar pèrtigues i braços basculants per a realitzar fotografia i video des d’una altura moderada (5-7 metres).

Paisajes Verticales - mapa de zonas prohibidas al vuelo

Mapa de zones prohibides al vol de drons a Catalunya


Les normes anteriors no afecten els espais completament tancats: naus industrials, poliesportius, etc. En aquests casos no s’aplica la legislació relacionada amb la seguretat aèria, però, òbviament, s’aplica qualsevol altre tipus de legislació (seguretat en general, dret a la intimitat, etc.). I, a més de qualsevol normativa, hi ha el sentit comú. Paisatges Verticals no realitza cap treball en què la integritat de les persones no estigui garantida al 100%

Totes les fotografies i videos de la nostra galeria estan realitzades seguint aquestes normes, o bé es varen realitzar amb anterioritat al marc legal vigent.